SERVICEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website: www.eleven-monkeys.com

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. For English click here.

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Eleven Monkeys (KvK Nr. 75770407). Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Eleven Monkeys. Eleven Monkeys biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen accepteert.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hiernaar verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van services. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze website wordt gehost door Squarespace. Ze bieden ons het online “e-commerceplatform” waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om toe te staan dat uw minderjarige personen deze site gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcard informatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten of diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN PROFIELINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen oordeel de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantprofiel, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door handelaars, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben noch enige controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of voortvloeiend uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u aan ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en services die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval is Eleven Monkeys, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Eleven Monkeys en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, officieren, directeuren, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze door verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - DEELBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als u vermoedt dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegenover de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via mail@eleven-monkeys.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALLE PRODUCTIES EN DIENSTEN

Algemene voorwaarden voor inbedrijfstelling en gebruik van alle audio, video, foto's of visuele gegevens.

----

SECTIE 1- INLEIDING

In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de woorden ‘Eleven Monkeys’ ‘wij’ ons ’onze’ en ‘onze’ naar Eleven Monkeys, een Nederlands geregistreerd bedrijf (Kamer van Koophandel nr. 75770407). De woorden ‘klant’ en ‘client’ verwijzen naar de partij die het werk heeft opgedragen en / of heeft gefinancierd en naar elke persoon of organisatie die namens hen optreedt.

Een contract wordt gevormd tussen een klant (de "klant" genoemd) en Eleven Monkeys (de "onderneming" genoemd) wanneer een bestelling van de klant wordt ontvangen. Een bestelling kan schriftelijk, mondeling of elektronisch zijn. Het product van de service betekent elk product of elke service die door het bedrijf aan de klant wordt geleverd. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

SECTIE 2 - LEVERING

Het bedrijf stemt ermee in om de producten of services aan de klant te leveren zoals beschreven in de bestelling en in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract.

SECTIE 3 - RECHTEN VOORBEHOUDEN

Als het bedrijf ervoor kiest om een of meer van deze voorwaarden niet af te dwingen, moet dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de rechten van het bedrijf. Door het bedrijf een bestelling te verstrekken, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

SECTIE 4 - BETALING

Het bedrijf zal de klant een factuur verstrekken met betrekking tot geleverde of te leveren producten of diensten, waarvan de betalingsvoorwaarden op de factuur worden vermeld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op achterstallige bedragen rente in rekening te brengen tegen een jaarlijks tarief van 5% vanaf de datum van betaling. De eigendom van de goederen of diensten blijft bij het bedrijf totdat de volledige betaling is ontvangen, tenzij anders bepaald in de bestelling.

SECTIE 5 - GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Het bedrijf en de klant handelen in overeenstemming met alle relevante gezondheids- en veiligheidseisen om het product of de diensten te leveren.

SECTIE 6 - CREATIEVE OPDRACHT

Tenzij anders overeengekomen, accepteert de klant de beslissingen van het bedrijf over creativiteit binnen het product (de producten) of dienst (en).

SECTIE 7 - RESERVERINGSKOSTEN / ANNULERING

Door de klant betaalde bedragen om het product (en) of de dienst (en) van het bedrijf te reserveren, worden als boekingskosten geaccepteerd. Als de klant de bestelling annuleert minder dan 8 weken voordat het bedrijf het product of de services levert, is de klant aansprakelijk voor de volledige factuurwaarde min eventuele reeds betaalde boekingskosten. Als de klant zijn bestelling annuleert meer dan 8 weken voordat het bedrijf het product of de diensten levert, verliest hij de boekingskosten.

SECTIE 8 - AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten. In het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf niet in staat is het product (de producten) of service (s) te leveren zoals gespecificeerd in de bestelling, is de aansprakelijkheid beperkt tot de totale factuurwaarde - of gelden die al door de klant zijn betaald.

SECTIE 9 - AUTEURSRECHT

Tenzij anders vermeld in de bestelling, behoudt het bedrijf het auteursrecht op al hun originele materiaal. Origineel materiaal omvat video, foto's, opnames, grafische afbeeldingen, soundtracks, gedrukt materiaal en alle andere ontwerpen of illustraties die in opdracht van de klant in verband met de bestelling zijn gemaakt. De klant moet ervoor zorgen dat toestemming wordt gevraagd voor het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat hij aan het bedrijf levert, zodat hij het product of de diensten kan leveren. De klant moet er ook voor zorgen dat toestemming wordt gevraagd voor het opnemen van uitvoerende kunstenaars of uitvoeringen, handelsmerken en locaties. Het bedrijf behoudt zich het recht voor dit materiaal in de oorspronkelijke en bewerkte vorm te gebruiken zoals zij dat nodig achten, tenzij anders overeengekomen in de bestelling. De klant stemt ermee in om het bedrijf schadeloos te stellen in geval van inbreuk op auteursrechten op het bedrijf met betrekking tot door de klant geleverd materiaal.

Als onderdeel van onze service verlenen we een onbeperkte licentie voor het gebruik van de productie aan de klant, altijd onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarde:

Eleven Monkeys behoudt alle auteursrechten op alle inhoud die we produceren. Een gebruikslicentie verleent de Klant toestemming om de inhoud te gebruiken in de staat waarin wij deze aan de Klant verstrekken. Toestemming wordt niet verleend om de inhoud op welke manier dan ook opnieuw te bewerken, kopiëren of wijzigen.

SECTIE 10 - BESCHERMING VAN GEGEVENS

De klant moet ervoor zorgen dat alle nodige regelingen zijn getroffen met en toestemming verkregen van mensen en plaatsen die op video kunnen worden opgenomen als gevolg van het leveren van het product (en) of de dienst (en) door het bedrijf - en dat een dergelijke opname in overeenstemming met gegevensbescherming.

SECTIE 11 - KLACHTEN

In het onwaarschijnlijke geval van een geschil over de levering van product (en) of dienst (en), kwamen de klant en het bedrijf overeen de bevindingen deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Alle geschillen moeten binnen 28 dagen nadat de klant het product (en) of de dienst (en) heeft ontvangen, worden gemeld.

SECTIE 12 - ZORG EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN

Hoewel alle zorg wordt besteed aan de behandeling van het eigendom van de klant, aanvaardt het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, of enig ander verlies door onvoorziene omstandigheden terwijl ze in bewaring zijn van het bedrijf. De aansprakelijkheid voor dergelijk verlies of schade is beperkt tot de vervangingskosten van de materialen of media en in geen geval kan enige aansprakelijkheid worden verbonden aan een claim voor de waarde van de inhoud.

SECTIE 13 - RECHT VAN TOEKENNING

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de levering van het product of de dienst (en) aan de klant over te dragen aan een ander geschikt bedrijf als zij niet in staat zijn om deze algemene voorwaarden te voltooien.

SECTIE 14 - UITGAVEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om contant gemaakte kosten in rekening te brengen voor het leveren van de producten of diensten, op voorwaarde dat de klant een bewijs van uitgaven kan verstrekken. Alle contante uitgaven worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

SECTIE 15 - VERTROUWELIJKHEID

Tenzij anders overeengekomen, behandelt het bedrijf alle informatie die tijdens de levering van de producten of services is verkregen als privé en vertrouwelijk. Evenzo zal de klant alle methoden en technologieën die door het bedrijf worden gebruikt om het product of de producten te leveren, vertrouwelijk houden.

SECTIE 16 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en elke begeleidende brief en / of contract is Nederlands recht van toepassing.

SECTIE 17 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via mail@eleven-monkeys.com.